Aanlijnplicht tijdens het broedseizoen, hoe en wat

Heerlijk wandelen met je honden in de natuur is echt ontspannend. En als de honden dan ook nog eens los mogen is helemaal geweldig. Bij ons in Niedersachsen mogen de honden bijna het hele jaar loslopen. Het broedseizoen welke loopt van 1 april tot 15 juli dienen de honden echter aangelijnd te zijn.  Dit natuurlijk niet zonder reden!

Verstoring van de natuur voorkomen

Bij ons begint de natuur naast de deur. De Siriushoeve is omgeven door eeuwenoude Wallhecken welke vallen onder het Naturschutz (natuurbescherming) Daar wonen reeën die hun kalven grootbrengen, vogels die op de grond broeden, hazen, konijnen maar ook hagedissen zijn er gehuisvest. en dit mag niet verstoord worden. Zij zullen een loslopende hond als zeer dreigend ervaren, en daardoor hun nest verlaten. De jongen zullen sterven van de honger of  zij worden een makkelijke prooi voor roofvogels of andere roofdieren.  Daarom is het zo belangrijk dat honden deze periode aangelijnd zijn.  Echter worden er jaarlijks nog te veel reeën en andere dieren gevonden die de aanval van honden niet overleefd hebben. De boetes liegen er hier dan ook niet om. Afhankelijk van het gevaar naar andere dieren kunnen deze oplopen tot €3000,-

De Wallhecken, het onderkomen van veel dieren en vogels

En als ze dan los mogen?

Uiteraard is het niet zo dat wanneer de honden los mogen er geen regels meer zijn.  Ook in onze gemeente  zijn een paar  gebieden gekomen waar nu het hele jaar aanlijn plicht geldt.  Helaas zijn er nog hondeneigenaren die vinden als hun honden weer los mogen, zij ook normen en waarden van tafel vegen. Hun honden vliegen alle kanten op, rennen fietsers of joggers achterna, jagen eenden op. Want honden mogen toch los?? En mijn hond doet niets! Jammer, want zo zien anderen, wat begrijpelijk is, het niet. Zij kennen jou en je honden niet! Met gevolg dat er klachten bij de gemeente terecht komen. Tja, dan moeten de honden het hele jaar maar aan de lijn. Helaas moeten de goeden het hier weer onder de kwaden lijden. En dit is zo makkelijk te voorkomen worden door simpelweg een paar regels na te leven,.

Etiquette voor hondeneigenaren

Natuurlijk heb jij de allerliefste hond van de hele wereld en zal geen anderen kwaad doen. Maar dat weet jij, maar iemand anders kent jou en je hond niet. Ook zijn er mensen die niet van honden houden of er zelfs heel erg bang voor zijn. Respecteer een ieders mening hierin en neem gepaste maatregels. Opmerkingen als "hij doet niks" is hierin niet voldoende.  Hieronder een aantal etiquette voor ons hondeneigenaren. Zo houden we het voor iedereen leuk!

  • je honden zo veel mogelijk op de paden houden
  • je honden bij je houden/roepen als er fietsers of wandelaars aankomen
  • heeft een ander zijn hond aangelijnd, dan jij ook!
  • lijn je hond aan als een ander dat ook bij zijn hond doet
  • ruim hondenpoep op
  • je honden aanlijnen binnen de bebouwde kom
  • je honden niet laten jagen op eenden en andere dieren
  • niet iedereen vind honden leuk, houd gepaste afstand
  • als iemand vraagt je hond aan te lijnen, doe dit dan ook!
  • vraag of je hond met andere honden mag spelen
Wij wensen iedereen veel wandelplezier!!!